-

uw vraag

ik heb een andere vraag

ons antwoord

Op uw eerste vraag is het antwoord nee. Uw pomp dient een krachtstroompomp te zijn. Op uw tweede vraag: dat is uiteraard afhankelijk van uw handigheid. De losse frequentieregelaars moeten worden ingeregeld. Er zijn echter ook pompen verkrijgbaar met een ingebouwde frequentieregelaar. Enig vermogen om een handleiding goed te lezen is dan vaak voldoende.

U heeft gelijk: Natrium Hypochloriet (vloeibaar chloor) heeft geen stabilisator. Handmatige dosering is echter geen optie. De dosering is moeilijk te regelen: u gooit al snel te veel chloor in het zwembad. Het is niet gestabiliseerd , dus is het na enkele uren uitgewerkt.  Vloeibaar chloor verhoogt uw daarnaast het pH gehalte en zoals u weet heeft een hoger pH-gehalte weer een negatief effect op de werking van het chloor. Als laatste argument: handmatig doseren betekend vaak dat u regelmatig uw broek in de kliko kan gooien. Conclusie is dan ook dat vloeibaar chloor eigenlijk alleen een goede optie is als men gebruik maakt van een automatisch doseersysteem. Uiteraard kunnen wij met betrekking tot de verschillende mogelijkheden uitstekend adviseren.

Nee hoor! Er zijn ook LED lampen verkrijgbaar die in de bestaande PAR56 lampnis passen. Bel ons even voor een prijsopgave!

In het verleden moest u voor allerlei werkzaamheden een aparte vergunning aanvragen. Bij de aanleg van een zwembad kon u daardoor soms te maken krijgen met wel drie of vier verschillende benodigde vergunningen, zoals een bouwvergunning, sloopvergunning en/of mileuvergunning. Sinds 2010 zijn al die vergunningen gebundeld in een zogenaamde “omgevingsvergunning”. De bepalingen voor zo’n vergunning staan in de Wabo, de wet algemene bepalingen omgevingsvergunning. Met de komst van de wabo zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen fors verruimd. Dit betekend bijvoorbeeld dat een zwembad of whirlpool bij een woning in principe aagelegd mag worden zonder vergunning. Voorwaarde is dan wel dat er geen overkapping is en dat de aanleg niet in strijd is met het bestemmingsplan. Ook al hebt u misschien geen vergunning nodig, het kan zijn dat u wel meldingsplichtig bent. Of u wel of niet een vergunning nodig heeft en/of meldingsplichtig bent kunt u zelf heel eenvoudig online checken op www.omgevingsloket.nl. Uiteraard kunnen ook wij dit voor u verzorgen.

De prijs van een onderhoudscontract is uiteraard afhankelijk van wat voor een onderhoud u wenst. Gezien het feit dat het een buitenzwembad betreft, gaan wij er even van uit dat het gaat om het zomerseizoen. Wilt u zelf ook wat werkzaamheden doen? Moeten wij het volledig voor ons rekening nemen? Inklusief stofzuigen? Heeft u een goedwerkende installatie? Heeft u een automatische nivoregeling? U ziet wij hebben toch wel enkele vragen voor wij concreet kunnen zeggen wat een en ander kost. Beste optie is derhalve ons uw zwembad laten inspecteren en aan de hand van ons gesprek met u ontvangt u van ons een aanbieding.

Op uw eerste vraag is het antwoord nee. Uw pomp dient een krachtstroompomp te zijn. Op uw tweede vraag: dat is uiteraard afhankelijk van uw handigheid. De losse frequentieregelaars moeten worden ingeregeld. Er zijn echter ook pompen verkrijgbaar met een ingebouwde frequentieregelaar. Enig vermogen om een handleiding goed te lezen is dan vaak voldoende.

U heeft gelijk: Natrium Hypochloriet (vloeibaar chloor) heeft geen stabilisator. Handmatige dosering is echter geen optie. De dosering is moeilijk te regelen: u gooit al snel te veel chloor in het zwembad. Het is niet gestabiliseerd , dus is het na enkele uren uitgewerkt.  Vloeibaar chloor verhoogt uw daarnaast het pH gehalte en zoals u weet heeft een hoger pH-gehalte weer een negatief effect op de werking van het chloor. Als laatste argument: handmatig doseren betekend vaak dat u regelmatig uw broek in de kliko kan gooien. Conclusie is dan ook dat vloeibaar chloor eigenlijk alleen een goede optie is als men gebruik maakt van een automatisch doseersysteem. Uiteraard kunnen wij met betrekking tot de verschillende mogelijkheden uitstekend adviseren.

Nee hoor! Er zijn ook LED lampen verkrijgbaar die in de bestaande PAR56 lampnis passen. Bel ons even voor een prijsopgave!

Enkele mogelijkheden: Is de pH waarde van uw water juist. Deze zou rond  de 7.2 moeten liggen. Heeft u al vlokmiddel gebruikt (denk wel aan het veelvuldig terugspoelen van uw zandfilter. Wij gaan er even vanuit dat u gedurende het seizoen gebruik maakt van gestabiliseerde chloorproducten. Vaak zal aan het einde van het seizoen het gehalte van de stabilisator (Cyanuurzuur) hoger zijn. Als men dan na de winter met het zelfde water weer opnieuw wil opstarten kan het zijn dat de achtergebleven cyanuurzuur dusdanig remmend werkt op de werking van het nieuwe chloor dat u uw water niet helder krijgt. Er is wel genoeg chloor maar het krijgt niet de kans om optimaal te werken. De oplossing: begin een nieuw seizoen zoveel mogelijk met een schone lei. Probeer zoveel mogelijk water te verversen. Maar haal niet te veel water in een keer uit het zwembad. let daarbij wel op het grondwaterpeil. Met nieuw schoon water zal u merken dat u gedurende het seizoen u met minder chemie uit de voeten kunt. Wel 1x per week uw filter terugspoelen!

Normaliter zeggen wij 5-7 jaar. Een en ander is echter sterk afhankelijk van de frequentie waarmee u het filter terugspoelt en de hoeveelheid vervuiling welke uw filter voor de kiezen krijgt (denk aan het verschil binnen of buitenzwembad). Het zand kan gaan verkalken en het zand kan door slijtage van de zandkorreltjes minder goed filteren. Indien u merkt dat ondanks dat u het filter terug- en naspoelt de druk van het filter niet afneemt of dat u het water niet echt mooi helder krijgt is het aan te raden het filtermedium te vervangen. U zou in dat geval ook kunnen denken aan AFM. (zie voor al de voordelen het artikel op de website)

In het verleden moest u voor allerlei werkzaamheden een aparte vergunning aanvragen. Bij de aanleg van een zwembad kon u daardoor soms te maken krijgen met wel drie of vier verschillende benodigde vergunningen, zoals een bouwvergunning, sloopvergunning en/of mileuvergunning. Sinds 2010 zijn al die vergunningen gebundeld in een zogenaamde “omgevingsvergunning”. De bepalingen voor zo’n vergunning staan in de Wabo, de wet algemene bepalingen omgevingsvergunning. Met de komst van de wabo zijn de mogelijkheden voor vergunningsvrij bouwen fors verruimd. Dit betekend bijvoorbeeld dat een zwembad of whirlpool bij een woning in principe aagelegd mag worden zonder vergunning. Voorwaarde is dan wel dat er geen overkapping is en dat de aanleg niet in strijd is met het bestemmingsplan. Ook al hebt u misschien geen vergunning nodig, het kan zijn dat u wel meldingsplichtig bent. Of u wel of niet een vergunning nodig heeft en/of meldingsplichtig bent kunt u zelf heel eenvoudig online checken op www.omgevingsloket.nl. Uiteraard kunnen ook wij dit voor u verzorgen.

Er kan een filterpijpje in het filter stuk zijn, het zand kan er te lang inzitten waardoor het door gaat slaan of er wordt teruggespoeld met te veel snelheid. ook zou het kunnen dat er een lekkage zit in de pakking van de terugspoelklep waardoor het water (met zand) de verkeerde poort verlaat (return ipv waste).  Uw zwembadbouwer kan een en ander voor u onderzoeken en oplossen.

Dit is te wijten aan een sterke algengroei in uw water. Algen groeien als er sterk UV licht (zonlicht) is in combinatie met de nodige voedingstoffen (organische materiaal, vervuiling). Controleer eerst uw pH (correcte waarde tussen 7,0 en 7,2) en daarna uw vrij chloorgehalte sterk verhogen (chloorshock) met vloeibaar chloor of chloor granulaat om de algen te doden. Indien uw pH van uw water te hoog is (hoger dan 7,6) dan is uw vrij chloor niet actief genoeg. (zie faq wat is vrij chloor). Indien uw cyanuurzuur (chloorstabilisator in chloortabletten en granulaat) gehalte te hoog is (hoger dan 70 mg/l) in combinatie met te weinig vrij chloor dan kunnen de algen ook groeien. Verlaag uw cyanuurzuurgehalte door verversen van uw water en voer dan een chloorshock uit met vloeibaar chloor/chloor granulaat. Zorg voor een goed werkende filterinstallatie.

Dit kan te wijten zijn aan een slecht werkende filterinstallatie. Backwash eerst uw filter en filtreer dan voor een lange periode. Een goed werkende filterinstallatie is zeer belangrijk voor helder en gezond water. Cartridge filters werken niet goed, gebruik een goed zandfilter.

Dit kan ook ook te wijten zijn (wanneer u chloortabletten of granulaten gebruikt) aan een te hoge concentratie cyanuurzuur waardoor de werking van het vrij chloor niet meer goed is en uw water troebel wordt en uiteindelijk zelfs groen zal worden. Meet de concentratie cyanuurzuur (hiervoor zijn speciale testsets verkrijgbaar) want deze mag niet hoger zijn dan 70 mg/l. U dient vers water toe te voegen om de concentratie cyanuurzuur te verlagen. Gebruik vloeibaar chloor om cyanuurzuur te vermijden.

Dit kan ook te wijten zijn aan kleine zwevende deeltjes die niet door uw filter worden afgevangen. Maak gebruik van een vlokmiddel om deze te binden en zo toch via uw filter ter verwijderen.