-

frequentieregeling

Met een frequentieregelaar kan het toerental van de zwembadpomp worden aangepast wat direct leidt tot minder vermogen en minder stroomopname.

Maar wanneer kunnen we het toerental van de pomp dan omlaag brengen? De filterperformance (zowel bij zand als bij AFM) verhoudt zich omgekeerd proportioneel tot de filtersnelheid. Hoe langzamer de filtersnelheid, hoe beter de filtratie en dus de waterkwaliteit. Het tegenovergestelde geldt voor de terugspoelsnelheid. Hoe hoger hoe beter.

 

In het verleden werd er eigenlijk altijd gezocht naar een compromis tussen de filtersnelheid en de terugspoelsnelheid, waarbij er vaak werd gekozen voor een iets grotere pompcapaciteit waarbij (zeker in openbare situaties) de capaciteit met kranen/afsluiters dan werd geknepen. Met andere woorden: continu vol gas rijden waarbij er met de rem werd gecorrigeerd. In veel gevallen was de helft van de ingezette motorsterkte voldoende geweest.

 

Door het inzetten van frequentieregelingen kunnen de juiste snelheden worden gekozen waarbij overcapaciteit van de pomp niet leidt tot hogere energiekosten. Daarbij zijn grote besparingen op elektriciteit realiseerbaar. Bijkomend voordeel is de geluids- en slijtagereductie van de pomp.

 

Rekenvoorbeeld:
Voor een privé binnen zwembad met een inhoud van ca 60 m3 wordt normaliter een filter en pomp toegepast met een capaciteit van ongeveer 15 m3 / uur. Vaak wordt de filterpomp dan een ½ etmaal (12 uur) ingeschakeld met een filtersnelheid van 50 m2 /uur. Door de filterpomp 24 uur per dag te laten draaien en de flow met 50% te reduceren bereikt u het volgende: filtersnelheid die veel lager is wat wenselijk is en hierdoor een filter dat een betere filtratie geeft. Daarnaast een veel lagere weerstand: de benodigde kracht om het water tegen deze lage snelheid rond te pompen is nog slechts 25%. Ook hier weer de vergelijking met een auto: door snelheid te verminderen bespaart men brandstof.

 

Uitgaand van een Speck Badu pomp van 0,75 kW kunnen we voor bovenstaand zwembad uitgaan van een besparing van ca 4250 kW per jaar hetgeen uitkomt op een bedrag van ca € 800,-. In het geval van een buiten zwembad (zwemseizoen 5 maanden) een besparing van ca 1750kW (€ 330,-)

 

Voor meer informatie over uw specifieke situatie…gewoon even contact met ons opnemen. Wij helpen u graag om bewust met het milieu en uw portemonnee om te gaan.

deel dit artikel:

youtube